Resultaatgerichte training voor uw ondernemingsraad

Bij het ontwerpen van uw training van 1, 2 of 3 dagen werkt u nauw samen met een trainer van Het Cursushuis. Samen stemt u de onderwerpen af en de leerdoelen die daarbij horen.
Zo ontstaat een programma dat past bij uw ondernemingsraad of commissie. Een training is pas geslaagd als u er in de praktijk baat bij heeft!

De ondernemingsraad van Nederland BV wil gebruik maken van zijn scholingsrecht in de vorm van een twee-daagse training. Over de inhoud van het programma heeft de OR een afspraak met een trainer van Het Cursushuis. Die sluit aan bij een OR-vergadering, zodat alle aanwezige OR-leden kunnen meepraten, meedenken en beslissen.
In het gesprek met de trainer worden de onderwerpen doorgesproken en uitgediept. Door gerichte vragen te stellen en af en toe flink door te vragen, komt de kern van elk onderwerp naar boven. Naar aanleiding van die kernen wordt het programma opgebouwd.

De ondernemingsraad ontvangt binnen 5 werkdagen het concept-programma. Dit concept is voor de leden inzichtelijk en wordt, daar waar nodig, bijgeschaafd en aangepast.
Deze wijziging wordt doorgegeven door de secretaris van de OR, met de daarbij behorende informatie. Binnen enkele dagen komt het aangepaste programma terug bij de secretaris die het verder verspreidt.
Tegelijkertijd ontvangt de organisatie een opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden van Het Cursushuis.

De training verloopt enkele weken later volgens het vastgestelde programma. Het biedt inzicht en oefening voor de leden en het is bovendien prettig om eens rustig de tijd te hebben om alles weer op een rijtje te zetten. De afwisseling in het programma en de originele werkvormen zorgen voor een goede verwerking van de soms ingewikkelde onderwerpen.
Aan het eind van de training worden alle afspraken overzichtelijk onder elkaar gezet en concreet gemaakt.

Drie maanden na de training neemt de trainer van Het Cursushuis contact op met de OR. Tijdens een OR-vergadering worden de afspraken die tijdens de training zijn gemaakt, bekeken.
Sommige blijken in de dagelijkse praktijk toch moeilijker te verwezenlijken dan gedacht. Voor het overgrote deel helpen de aangebrachte veranderingen uit de cursus de OR beter te functioneren.
Verder voelen de leden zich gesterkt door de kennis en vaardigheden die tijdens de training aan de orde zijn geweest.
Om de continuïteit en de borging te bevorderen worden er vervolgafspraken gemaakt tussen trainer en OR.
Bekijk een voorbeeld uit de praktijk »

 

Aanpak van Het Cursushuis

  • Kennismaking
  • Programma-ontwerp
  • Uitvoering training
  • Evaluatie
  • Vervolgtraject

 

 

 

 

Themacursussen voor verbreding en verdieping

Naast de bovengenoemde "maatwerktrainingen" verzorgt Het Cursushuis ook themacursussen die zorgen voor verbreding en verdieping van uw kennis of het aanscherpen van uw vaardigheid.