De mensen en de visie achter Het Cursushuis

We laten ons graag inspireren door de grote namen uit de organisatiekunde en filosofie. Ook doen we ons best bij te blijven in de huidige ontwikkelingen en stromingen. Door de enorm toegenomen hoeveelheid en toegankelijkheid van de informatie, zijn we ons bewust dat onze visie een flexibel gedachtegoed is. En dus met de tijd steeds een beetje zal  veranderen.

Een aantal kernwaarden blijft echter  hetzelfde, hebben we in de loop der jaren ontdekt. En die klinken door in ons werk:

  • Invloed van onderaf en niet slechts top-down.
  • Open en eerlijk communiceren, zowel binnen de raad als met de bestuurder.
  • We houden van Ondernemingsraden die hun verantwoording durven te nemen.
  • Zoeken naar de balans tussen personeelsbelang en organisatiebelang.

Deze visie vindt u terug in de “Cursushuisformule” die u in de Bibliotheek kunt bekijken.

Een overlegmodel waarin bestuurder en OR elkaar vinden op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Op die manier kan de meerwaarde van de medezeggenschap volledig tot zijn recht komen. Zo neemt de kwaliteit van de besluitvorming toe en ontstaat een draagvlak binnen organisaties.
 

 

 

 

Erik van den Meerendonk

Vernieuwend, verrassend, gemotiveerd, betrokken en een bruggenbouwer.
Als bedenker van de Cursushuisformule altijd bezig om de meerwaarde van de medezeggenschap te bevorderen. Als trainer inspireert hij de deelnemers om het beste uit zichzelf te halen en de kwaliteiten van alle leden optimaal in te zetten.
In de rol van adviseur is hij gespecialiseerd in organisatievraagstukken. Ondernemingsraden die te maken krijgen met reorganisaties, fusies of overnames kloppen regelmatig bij hem aan.
 

Ineke Hessing

Ineke is het schoolvoorbeeld van de ambtelijk secretaris die groeide in haar rol als adviseur. Bij complexe en langlopende advies- en instemmingsaanvragen is ze de steunpilaar van menig ondernemingsraad. Daarnaast springt ze regelmatig bij op het moment dat bedrijven hun medezeggenschap gaan organiseren. Dan zorgt zij dat de organisatie van de verkiezingen soepel en volgens de regels verlopen en de OR een goede start maakt.
 

Janny Kamp

Duidelijk, concreet, motiverend, humoristisch en daadkrachtig.
Janny kan ondernemingsraden helpen met het ontrafelen van ingewikkelde vraagstukken en laat geen ondernemingsraad vertrekken voordat er een zinnig en uitnodigend actieplan is gemaakt.
Pro-activiteit is voor haar een belangrijke pijler, ze gunt iedere ondernemingsraad het op volle kracht in kunnen zetten van lef, talenten en kennis.
Haar specialiteiten liggen op het gebied van communicatie: intern (teamsamenwerking), met de bestuurder en met de achterban.  Daarnaast heeft Janny veel kennis op het gebied van verzuim en (on)gewenste omgangsvormen.