Tarieven van Het Cursushuis

Het Cursushuis streeft er naar om de beste te zijn voor een betaalbare prijs. Maximale openheid over onze tarieven hoort daar bij.
 

Resultaatgerichte training voor uw ondernemingsraad of commissie

€ 975,-- per dagdeel

Deze prijs is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Afstemming van het programma
 • Voorbereiding en uitvoering
 • Cursusmateriaal
 • Reiskosten trainer
 • Evaluatie na vier maanden

Voor elke maatwerkcursus wordt een offerte gemaakt.
In bepaalde omstandigheden biedt het Cursushuis een korting op de dagdeelprijs.
Over het factuurbedrag wordt geen BTW berekend.
 

Themacursus voor uw ondernemingsraad of commissie

 • Bij individuele inschrijving: € 295,-- per persoon (inclusief accommodatie)
 • Bij inschrijving als volledige OR of commissie: € 975,-- (exclusief accommodatie)
 • De themacursus “de OR als team” kent geen individuele inschrijving.
 • De themacursus “het besturen van de OR” kan ook verzorgd worden voor uw eigen Dagelijks Bestuur.
 • Uitgaande van 3 of 4 personen (voorzitter, secretaris, vice- voorzitter en eventueel ambtelijk secretaris) is de prijs € 950,-- inclusief accommodatiekosten. In company is de prijs € 750,--

Over het factuurbedrag wordt geen BTW berekend.
 

Adviestarief

De kosten van een adviseur van het Cursushuis bedragen € 175,-- per uur.
Dit bedrag is inclusief reis- en andere kosten, exclusief BTW.